Bedachtzame en intense illustraties met een vrouwelijke en warme uitstraling

Levensvragen en -ervaringen, welzijn en emoties, psychologie en spiritualiteit, dit zijn thema’s die Edith van Zutven met haar illustraties wil verbeelden. Haar tekeningen passen bij gevoelige en emotionele verhalen. Ze maakt conceptuele illustraties met een vrouwelijke, warme en een beetje mysterieuze uitstraling.
Edith & boekomslagen
Boeken vragen om tijd, aandacht en rust. De bedachtzame en intense illustraties van Edith passen bij deze kenmerken en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor boekomslagen. Ook voor redactionele verhalen zijn haar illustraties een waardevolle aanvulling.
Edith & structuur
Edith werkt vooral analoog en op groot formaat. Ze gebruikt grafische technieken zoals krassen in vetkrijt en monoprint. Hierdoor ontstaat er een rijkdom aan structuren en details, die een belangrijke rol spelen in haar handschrift. De originele tekeningen bewerkt ze later digitaal voor het verfijnen van kleuren en vormen.
Naast de liefde voor illustreren geniet Edith van haar gezin, wandelen, boeken, kunst en alles wat creatief is.

Edith staat open voor illustratiewerk voor boekomslagen en redactionele verhalen. Voel je vrij om contact op te nemen voor meer informatie.
Neem contact op via: edithvanzutven@xs4all.nl

AWARDS & RECOGNITION
2021 - Book Cover Open @ Artrepreneur
"These covers are elegantly composed with a simpleness that allows for rapid comprehension of the idea; perfect for the demanding so-called ‘2-second’ rule of cover design. We see the imagery and we understand what it communicates at a very primal level almost instantaneously." - @britt.spencer , Juror

Na bijna 25 jaar werkzaam te zijn als
redactioneel grafisch vormgever wordt Edith van Zutven in 2018 illustrator van boekomslagen.
"DE RIJKDOM
AAN STRUCTUREN
EN DETAILS
SPEELT EEN
BELANGRIJKE ROL 
IN HAAR
HANDSCHRIFT"​​​
Life questions and experiences, mental health and emotions, psychology and spirituality, these are themes that Edith van Zutven wants to explore with her illustrations. Her drawings match sensitive and emotional stories. Edith creates conceptual illustrations with a feminine, warm and slightly mysterious look.
Edith & book covers
Books require time, attention and silence. Edith's thoughtful and intense illustrations match these characteristics and are therefore ideally suited for book covers. Her illustrations are also a valuable addition to editorial stories.

Edith & structure
Edith mainly works analog and on a large format. She uses graphic techniques such as scratches in crayon and monoprint. This creates a wealth of structures and details, which play an important role in her handwriting. She later digitally edits the original drawings to refine colors and shapes.
Besides the love for illustration, Edith enjoys her family, hiking, books, art and all things creative.


Edith is open to book cover illustration work and editorial work. Feel free to get in touch for more information.
Email: edithvanzutven@xs4all.nl

Back to Top